• 4 سال پیش

  • 60

  • 10:02

معجزه اعتماد به نفس تهیه کننده و گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
2
2
1

معجزه اعتماد به نفس تهیه کننده و گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 10:02

  • 60

  • 4 سال پیش

توضیحات
با شنیدن این پادکست اعتماد به نفس قوی خواهید یافت تا بر مشکلات و موانع زندگی چیره شوید

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads