• 4 سال پیش

  • 18

  • 10:22

نقش خنده در سلامت روح و جسم تهیه کننده و گوینده: آزیتا ابراهیمی

کمند
1
1
0

نقش خنده در سلامت روح و جسم تهیه کننده و گوینده: آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 10:22

  • 18

  • 4 سال پیش

توضیحات
خنده به هر لب که عیان می شود هرکه بود پیر جوان می شود خنده کُند دور ز تن درد را خنده کُند سرخ رُخ زرد را

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads