• 4 سال پیش

  • 83

  • 02:57

سخنرانی انگیزشی جول اوستین - با صدای هنر مند صدا پیشه آزیتا ابراهیمی

کمند
0
0
0

سخنرانی انگیزشی جول اوستین - با صدای هنر مند صدا پیشه آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 02:57

  • 83

  • 4 سال پیش

توضیحات
این سخنرانی در تحمل مشکلات و غلبه بر بیماری و استرس و اضطراب خیلی کمکم کرد.

با صدای
آزیتا ابراهیمی هنر مند آواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads