• 2 سال پیش

  • 80

  • 02:57
سخنرانی انگیزشی  جول اوستین  - با صدای هنر مند صدا پیشه آزیتا ابراهیمی

سخنرانی انگیزشی جول اوستین - با صدای هنر مند صدا پیشه آزیتا ابراهیمی

کمند
0
سخنرانی انگیزشی  جول اوستین  - با صدای هنر مند صدا پیشه آزیتا ابراهیمی
  • 02:57

  • 80

  • 2 سال پیش

سخنرانی انگیزشی جول اوستین - با صدای هنر مند صدا پیشه آزیتا ابراهیمی

کمند
0

توضیحات
این سخنرانی در تحمل مشکلات و غلبه بر بیماری و استرس و اضطراب خیلی کمکم کرد.

با صدای
آزیتا ابراهیمی هنر مند آواز

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads