• 3 سال پیش

  • 651

  • 23:19

قسمت هفتم: جیغ بزن

پادکست فیکشن
10
49%
10
0

قسمت هفتم: جیغ بزن

پادکست فیکشن
  • 23:19

  • 651

  • 3 سال پیش
49%

توضیحات
شما هرگز نمی‌توانید با یک روح هم‌خانه شوید، بدن شما گوشت و پوست و استخوان تازه‌ای است که روح ذره ذره از شما تغذیه می‌کند و قدرتمند می‌شود. اگر میان ارواح اسیر شوید دیگر راهی برای فرار ندارید ارواح شما را ذره‌ ذره می‌بلعند به درون شما نفوذ می‌کنند و انتقام مرگشان را از شما می‌گیرند.

با صدای
امین اردانی
مرضیه صادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads