• 3 سال پیش

  • 247

  • 31:07

رادیو شاهنامه بخش نهم

رادیو شاهنامه
4
4
1

رادیو شاهنامه بخش نهم

رادیو شاهنامه
  • 31:07

  • 247

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو شاهنامه | بخش نهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش نهم خواهید شنید: سخنرانی امیرحسین ماحوزی با عنوان خداوند رخش؛ احیای پیمان معرفی کتاب درآمدی بر ساختار اسطوره ای شاهنامه اثر بهار مختاریان بوی جوی مولیان / موسیقی فیلم رودکی و خبرهای در پیوند با شاهنامه گوینده: فرانک ‌خسروی سردبیر: کوروش جوادی تهیه شده در استودیو #باشگاه_شاهنامه_پژوهان

با صدای
فرانک خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads