• 4 سال پیش

  • 246

  • 29:42

رادیو شاهنامه | بخش ششم

رادیو شاهنامه
4
4
0

رادیو شاهنامه | بخش ششم

رادیو شاهنامه
  • 29:42

  • 246

  • 4 سال پیش

توضیحات
رادیو شاهنامه | بخش ششم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش ششم خواهید شنید: سخنان محمدرضا شفیعی کدکنی درباره زبان فارسی و زبان های محلی درس گفتار رستم و اسفندیار از میرجلال الدین کزازی معرفی کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی خبرهای در پیوند با شاهنامه و آواز استاد شهرام ناظری برای پویانمایی آخرین داستان گوینده: فرانک ‌خسروی سردبیر: کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان هر هفته با رادیو شاهنامه

با صدای
فرانک خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads