• 3 سال پیش

  • 460

  • 30:44
رادیو شاهنامه / بخش سوم

رادیو شاهنامه / بخش سوم

رادیو شاهنامه
8
رادیو شاهنامه / بخش سوم
8
0

رادیو شاهنامه / بخش سوم

رادیو شاهنامه
  • 30:44

  • 460

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش سوم خواهید شنید: بخشی از اپرای رستم و سهراب اثر لوریس چکناوریان معرفی کتاب از رنگ گل تا رنج خار و خبرهای در پیوند با شاهنامه گوینده: فرانک ‌خسروی سردبیر: کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

با صدای
فرانک خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads