• 4 سال پیش

  • 915

  • 55:07

رادیو شاهنامه / بخش دوم

رادیو شاهنامه
4
4
0

رادیو شاهنامه / بخش دوم

رادیو شاهنامه
  • 55:07

  • 915

  • 4 سال پیش

توضیحات
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش دوم خواهید شنید: سخنرانی میرجلال الدین کزازی در آیین سپاس رستم سخنان شاه منصور شاه میرزا درباره جایگاه شاهنامه در تاجیکستان و ... با سپاس ویژه از آرش قاسمی گوینده: فرانک ‌خسروی سردبیر: کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

با صدای
فرانک خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads