• 4 سال پیش

  • 297

  • 27:55

رادیو شاهنامه | بخش پنجم

رادیو شاهنامه
4
4
0

رادیو شاهنامه | بخش پنجم

رادیو شاهنامه
  • 27:55

  • 297

  • 4 سال پیش

توضیحات
رادیو شاهنامه | بخش پنجم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجم خواهید شنید: سرمقاله : چو ایران نباشد تن من مباد سخن : سخنان مجتبی مینوی درباره فردوسی و شاهنامه معرفی کتاب : نیم پخته ترنج اثر سجاد آیدنلو و خبرهای در پیوند با شاهنامه گوینده: فرانک ‌خسروی سردبیر: کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

با صدای
فرانک خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads