• 5 سال پیش

  • 699

  • 01:50:33

همه به دنبال بتمن هستند

ماهنامه پیوست
0
0
1

همه به دنبال بتمن هستند

ماهنامه پیوست
  • 01:50:33

  • 699

  • 5 سال پیش

توضیحات
موضــوع نیــروی کار متخصــص در ایران کم کم به یکی از معضلات اصلی کســب وکارهای مختلف تبدیل شــده اســت. در حالی که جمعیت جوان ایران و تعداد فارغ التحصیلان دانشــگاهی در کشــور عدد بزرگی را تشــیکل می‌دهند اما در همان حال، آمار بیکاری دانش آموختگان بالاتر از سایر اقشار است. این موضوع در رشته‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل جدی‌تری به خود گرفته اســت. این در حالی اســت که شــاید برخی تصور کنند با وجود تعداد بالای استارت‌آپ‌ها در کشــور و استفاده‌های متعدد از ســخت افزار و نرم افزار در ســال‌های اخیر، این آمار نباید بالا باشد. وضعیت اشتغال و نیروی کار ماهر در این صنعت را در میزگردی با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اســما کروبی مدیرعامل شــرکت تیارا، جادی میرمیرانی فریلنســر، ایلیا وکیلی مشــاور مدیرعامل شــرکت داتین و بهناز آریا قائم مقام مدیرعامل موسسه آموزشی کهکشان نور بررسی کرده ایم و آنچه در ادامه می‌آید حاصل تضارب آرای آنان است. میزگرد ما در این باره را در فایل زیر بشنوید:

shenoto-ads
shenoto-ads