• 5 سال پیش

  • 7

  • 09:36

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی سوم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی سوم

Tile Soft | تیله سافت
  • 09:36

  • 7

  • 5 سال پیش

توضیحات
شما در حال مطالعه ی سومین جلسه از مجموعه ی "برنامه نویسی یاد نگیرید" هستید. در جلسه ی پیشین، متغیر ها را معرفی کردیم و دیدید که در هر زبان برنامه نویسی از جمله NeoBook، دو نوع متغیر داریم (سیستمی - تعریف شده یا کاربر). در این جلسه قصد داریم تا انواع متغیر های کاربر را معرفی کنیم و ببینیم که چگونه می توانیم یک متغیر بسازیم. پس دست به کیبورد باشید! ---------------------- موارد آموزشی این جلسه : *انواع متغیر *تعریف یک متغیر جدید Author Defined *اختصاص مقدار به Author Variable *لیست معانی متغیر های سیستمی یا Global --------------------- ادامه در : http://tilesoft.ir/dlp3

shenoto-ads
shenoto-ads