• 5 سال پیش

  • 230

  • 20:38

انیگما، ماشین اسرار آمیز جنگی

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

انیگما، ماشین اسرار آمیز جنگی

Tile Soft | تیله سافت
  • 20:38

  • 230

  • 5 سال پیش

توضیحات
بدون شک با شنیدن خاطرات جنگ جهانی دوم، چیزی به جز ویرانی، کشته شدن انسان های بی گناه، آوارگی و انواع و اقسام سلاح های مخرب، به ذهنمان نمی رسد. اتفاقات ناگواری که تا دهه های بعد، آثار آن در کشور های درگیر جنگ مشاهده می شد. اما شاید بخش مفید و تاثیر گذار آن که باعث شد تا دریچه ای نوین به روی دانش بشری گشوده شود، یک چیز بود، انیگما! ادامه در : http://tilesoft.ir/enigma

با صدای
م.قاسمیان
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads