• 5 سال پیش

  • 18

  • 09:30

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی اول

Tile Soft | تیله سافت
1
توضیحات
اگر شخصی هستید که احساس می کنید از یک زندگی آرام، به دور از هر گونه تغییر لذت می برید، این مقاله مناسب شما نیست.
اگر از سکون بیشتر از خلاقیت، لذت می برید، هر چه زودتر این سایت را ترک کنید.
اگر زمان کافی ندارید یا احساس می کنید از یک جا نشستن و عبور از مرز تخیل نمی توانید درک مناسبی داشته باشید، به سمت مهارت های فنی بروید. این آموزش انحصارا برای اشخاصی است که جرات کافی برای ایجاد یک مسیر جدید براساس تخیل را دارند، می باشد؛ این افراد می توانند ساعت ها بر روی یک موضوع متمرکز شوند و مشکلات را حل کنند و از یک زندگی تکراری در روز های مختلف زندگی شان، فراری هستند. آموزندگان این دوره افرادی هستند که از شب بیداری، ایجاد مسیر های میانبر، حریص بودن برای نوآوری و ایجاد تنوع، لذت می برند. پس اگر جزو این اشخاص نیستید، برنامه نویسی یاد نگیرید! برای تهیه ی این آموزش از این جا اقدام کنید : http://tilesoft.ir/dlp1

shenoto-ads
shenoto-ads