• 5 سال پیش

  • 69

  • 09:40

تاریخچه ورود کامپیوتر به ایران

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

تاریخچه ورود کامپیوتر به ایران

Tile Soft | تیله سافت
  • 09:40

  • 69

  • 5 سال پیش

توضیحات
در مورد اولین واردکنندگان و مصرف کنندگان کامپیوتر در ایران چه می دانید؟ اولین کامپیوتر در چه سالی به ایران وارد شد؟ در این جا قصد بررسی اولین نشانه های ظهور کامپیوتر های نخستین و عوامل ورود آن به ایران را داریم... همراه تیله سافت باشید! ادامه در : http://tilesoft.ir/cominir

shenoto-ads
shenoto-ads