• 5 سال پیش

  • 20

  • 02:54

ژول ورنیسم : خواب سیاه - بخش پنجم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

ژول ورنیسم : خواب سیاه - بخش پنجم

Tile Soft | تیله سافت
  • 02:54

  • 20

  • 5 سال پیش

توضیحات
شاید آن دانشجوی دختر که پا برهنه به زندگی آشفته ی آقای زارعی پا گذاشته بود، خودش هم از انتهای جاده ی مه آلود این پروژه بی خبر بود. چشمانش زرق و برقی را می دید که جذبش می کرد اما ته قلبش در کلنجار عذاب وجدان و ترس بود. ملاقات او با خانم Oreille در دفتری در خیابان شانزه لیزه انجام می شد. از ابتدای این مکالمات، حضور یک سرهنگ نظامی ایرانی مقیم فرانسه کمی باعث نگرانی اش بود اما دیگر راهی برای بازگشت وجود نداشت. ادامه در : http://tilesoft.ir/jv6 خواندن از سایت تیله سافت و ویرگول : https://virgool.io/@tilesoft/e9lninog9i5v

با صدای
پارسا آیین پژوه
م.قاسمیان

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads