• 5 سال پیش

  • 25

  • 03:58

ژول ورنیسم : خواب سیاه - بخش پنجم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

ژول ورنیسم : خواب سیاه - بخش پنجم

Tile Soft | تیله سافت
  • 03:58

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
در هفته ی قبل خواندید که بعد از اولین آزمایش پروژه ی خواب کنترل شده ی آقای زارعی، مادرش با اورژانس تماس گرفت تا او را به بیمارستان متنقل کنند اما در مسیر اورژانس از مقصد خود منحرف می شود و او را به یک سوله می رساند. ادامه در : http://tilesoft.ir/jv5 خواندن از سایت تیله سافت و ویرگول : https://virgool.io/@tilesoft/aph37nytf0xm

با صدای
پارسا آیین پژوه
م.قاسمیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads