• 5 سال پیش

  • 58

  • 10:46

کوه پدری، قله ی عجایب

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

کوه پدری، قله ی عجایب

Tile Soft | تیله سافت
  • 10:46

  • 58

  • 5 سال پیش

توضیحات
در گشت و گذار امروز، پادکستی را ارائه می دهیم در رابطه با حقایق و شایعاتی که پیرامون کوه پدری پدید آمده است. شاید این کوه را با نام کوه ضد جاذبه بشناسید، بنابراین همراهمان باشید تا واقعیت را دقیق تر بشناسیم! ادامه در : http://screen.tilesoft.ir/Padri

shenoto-ads
shenoto-ads