• 5 سال پیش

  • 41

  • 10:26

رزمایش قطع اینترنت با رمز جزیره ایران، تافته جدا بافته

Tile Soft | تیله سافت
0
توضیحات
اگر امکان سفر به 200 سال بعد وجود داشت، قطعا در کتب تاریخی می نوشتند که در سال ها قبل، موجوداتی می زیستند که وسایل ارتباطی زمان خود را مسدود می کردند و سپس با ابزاری به نام مسدود شکن یا همان فیلتر شکن، در همان وسایل ارتباطی فعالیت می کردند! بیایید باهم فصل هایی از این کتاب تاریخ که از آیندگان به دستمان رسیده است را بشنویم ... ادامه در : http://tilesoft.ir/ForbidenRGI

با صدای
م.قاسمیان
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads