• 5 سال پیش

  • 457

  • 16:13

قانون مورفی چیست؟ آیا حقیقت دارد؟

Tile Soft | تیله سافت
0
توضیحات
برای همه ما پیش آمده زمانی که عزممان را جزم کردیم تا کاری یا پروژه ای را به بهترین و کامل ترین شکل ممکن انجام بدهیم، یک اتفاق کاملا پیش بینی نشده که شاید هر صد سال یک بار هم پیش نیاید، رخ بدهد و همه ی برنامه ها و نقشه های ما را بر آب کند. دقت کرده اید خیلی وقت ها سراغ هر کشو یا کمد و گنجه ای که می رویم، لباس یا شی که اصلا نیازی نداریم و به کارمان نمی آید، همیشه جلوی چشممان و در دست و پایمان است؟ اما روزی هم پیش می آید که دقیقا به همان شی یا لباس نیاز داریم، حالا هر قدر که می گردیم دیگر پیدایش نمی کنیم که این موضوع ما را به شدت کلافه و سردرگم می کند؛ ما در اصطلاح عامیانه می گوییم "وای من چه قدر بد شناسم... یک بار نشد من کاری را انجام بدهم و خراب نشود". اما در غرب در این شرایط نام قانون مورفی را به میان می آورند! ادامه در : http://tilesoft.ir/edwardmurphy

shenoto-ads
shenoto-ads