• 5 سال پیش

  • 231

  • 31:49

تعدیل شدن درسازمان- گفتگو با آقای مهدی سیاح نیا

رادیو صدای بازاریابی
0
0
0

تعدیل شدن درسازمان- گفتگو با آقای مهدی سیاح نیا

رادیو صدای بازاریابی
  • 31:49

  • 231

  • 5 سال پیش

توضیحات
نیروهایی که تعدیل شدن باید دنبال کار بگردند اما چطور باید این موضوع را بیان کنند تا مورد قضاوت قرار نگیرند از آن جایی که نیروی خوب و عالی هم تعدیل میشه؟
کارفرمایان در مصاحبه های کاری با نیروهای جویای کاری مواجه می شوند که تعدیل شدند و راهکار ارایه میکنیم
شما همچنین میتونید در سایت ما رو دنبال کنید : www.sedayebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads