• 5 سال پیش

  • 642

  • 33:20

نهایی کردن فروش

رادیو صدای بازاریابی
0
0
0

نهایی کردن فروش

رادیو صدای بازاریابی
  • 33:20

  • 642

  • 5 سال پیش

توضیحات
قسمت211
#سوال_ازشما
چرا بعد از کلی تلاش برای معرفی و پرزنت محصول در نهایت فروش اتفاق نمی افتد؟
مشاور:سرکار خانم دکترمریم شهابی
تهیه و تنظیم:میناموسوی
@parvizdargi
#رادیو_صدای_بازاریابی
هر روز 8صبح و 17عصر
sedayebazaryabi.com
97/05/14
instagram.com/radiosedayebazaryabi

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads