• 6 سال پیش

  • 547

  • 42:10

مشتری نوازی همراه با معلم بازاریابی-پرویز درگی

رادیو صدای بازاریابی
1
1
0

مشتری نوازی همراه با معلم بازاریابی-پرویز درگی

رادیو صدای بازاریابی
  • 42:10

  • 547

  • 6 سال پیش

توضیحات
مشتری نوازی همراه با معلم بازاریابی پرویز درگی
لینک کانال: https://t.me/parvizdargi
لینک سایت: sedayebazaryabi.com
هر روز صبح و عصر راس ساعت 8 و 17


shenoto-ads
shenoto-ads