• 6 سال پیش

  • 345

  • 22:35

مصاحبه با استاد شیوا شمشیردار-بخش دوم مصاحبه در رابطه با مسئولیت اجتماعی و برند

رادیو صدای بازاریابی
0
توضیحات
مصاحبه با استاد شیوا شمشیردار-بخش دوم مصاحبه در رابطه با مسئولیت اجتماعی و برند

shenoto-ads
shenoto-ads