• 6 سال پیش

  • 656

  • 28:19

وفادارسازی مشتریان یا جبران زحمت با دکتر نادر وهاب آقایی

رادیو صدای بازاریابی
0
0
0

وفادارسازی مشتریان یا جبران زحمت با دکتر نادر وهاب آقایی

رادیو صدای بازاریابی
  • 28:19

  • 656

  • 6 سال پیش

توضیحات
وفادارسازی مشتریان یا جبران زحمت با دکتر نادر وهاب آقایی
لینک کانال: https://t.me/parvizdargi
لینک سایت: sedayebazaryabi.com
هر روز صبح و عصر راس ساعت 8 و 17

shenoto-ads
shenoto-ads