• 5 سال پیش

  • 305

  • 24:37

با نویسندگان- سرکار خانم مهرناز غفاری

رادیو صدای بازاریابی
0
0
0

با نویسندگان- سرکار خانم مهرناز غفاری

رادیو صدای بازاریابی
  • 24:37

  • 305

  • 5 سال پیش

توضیحات
چهارشنبه این هفته در خدمت سرکار خانم مهرناز غفاری نویسنده کتاب از ریشه تا رنگ هستیم. عالم عامل عاشق باشیم.

shenoto-ads
shenoto-ads