• 4 سال پیش

  • 131

  • 24:37
با نویسندگان- سرکار خانم مهرناز غفاری

با نویسندگان- سرکار خانم مهرناز غفاری

رادیو صدای بازاریابی
0
با نویسندگان- سرکار خانم مهرناز غفاری
  • 24:37

  • 131

  • 4 سال پیش

با نویسندگان- سرکار خانم مهرناز غفاری

رادیو صدای بازاریابی
0

توضیحات
چهارشنبه این هفته در خدمت سرکار خانم مهرناز غفاری نویسنده کتاب از ریشه تا رنگ هستیم. عالم عامل عاشق باشیم.

shenoto-ads
shenoto-ads