• 2 ماه پیش

  • 525

  • 01:56

چرا نیاز داریم به مشورت؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

چرا نیاز داریم به مشورت؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 01:56

  • 525

  • 2 ماه پیش

توضیحات

مسائل در همون سطحی اتفاق میفتند که ما هستیم ، به همین دلیل خودمان قادر به حل مسائل خودمان نیستیم ، به همین نکته که واقف بشیم باز و پذیرا و شنوا می‌شیم به پیام‌ها ، ...shenoto-ads
shenoto-ads