• 2 ماه پیش

  • 798

  • 01:57

آگاهی برابر است با رهایی

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
0

آگاهی برابر است با رهایی

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 01:57

  • 798

  • 2 ماه پیش

توضیحات

به هر میزان که احساس ناامنی داشته باشیم ، به همان میزان محیط ، شرایط و دیگرانِ اطراف‌مونُ می‌خواهیم که کنترل کنیم ، البته که چون نیک بنگریم توهم کنترل کردن داریم ، ...


حالا وقتی در مسیر رشد و کسب آگاهی قدم برمی‌داریم ، کم‌کم به احساس امنیت حقیقی دست پیدا می‌کنیم و به میزانی که احساس امنیت داریم ، به همان میزان رهایی را تجربه می‌کنیم ، ...

پس با این وصف ؛ آگاهی برابر است با رهایی ، ...


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads