• 5 سال پیش

  • 121

  • 06:16

با تسلط بر ذهن قدرت مثبت اندیشی خود را کنترل کنید.

BizPodcast
0
توضیحات
هر روز 5 چیزی را که بخاطر آن شکرگزار هستید یادداشت کنید. وقتی این موارد را روی کاغذ می آورید شکرگذاری از وفور نعمت سرچشمه آنرا به زندگی شما سرازیر میکند. این طرز فکر امکان شادی و موفقیت را افزایش می دهد... لینک پادکست در تلگرام :https://t.me/bizmagofficial/2584 لینک کامل در سایت: https://bit.ly/2vkHnNU

shenoto-ads
shenoto-ads