• 5 سال پیش

  • 31

  • 06:26

چرا از موفقیت باز مانده اید؟

BizPodcast
0
توضیحات
موفقیت نسبی ست. باید بدانیم تعارف ما از موفقیت چه هستند و باید رفتارها و نکاتی که مانع از موفقیت ما می شوند را شناسایی و از آن اجتناب کنیم... لینک کامل در تلگرام :https://t.me/bizmagofficial/2883 لینک کامل در سایت: https://bit.ly/2ImdUvv آدرس سایت: www.bizmlm.ir آدرس کانال تلگرام: https://t.me/bizmagofficial

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads