• 5 سال پیش

  • 33

  • 07:09

چطور سراغ ریسک های خوب برویم؟

BizPodcast
0
توضیحات
بهتر است خودمان را افراد ریسک پذیری بدانیم اما کاری که باید انجام دهیم اتخاذ تصمیمات جسورانه و حساب شده است که شبیه ریسک هستند. یک ریسک هوشمندانه به راحتی انجام نمیگیرد موضوع اینجاست که شما فرصت هایی را میبینید که دیگران نمیبینند و شجاعت دست یافتن به آن برای شما ایجاد می شود.... لینک پادکست در تلگرام: https://t.me/bizmagofficial/2540 لینک کامل پادکست در سایت: https://bit.ly/2ou3oG2 آدرس سایت: www.bizmlm.ir آدرس کانال تلگرام: https://t.me/bizmagofficial

shenoto-ads
shenoto-ads