• 5 سال پیش

  • 45

  • 06:55

پذیرش اولین و شجاعانه ترین گام برای مواجهه با شکست در کسب و کار

BizPodcast
1
توضیحات
شما بعنوان یک کارآفرین و راهبر،مسئول همه ابعاد یک کسب و کار هستید که موفقیت و شکست هم جزو آنها هستند. وقتی قرار است مسئولیت های خود را بپذیرید، باید "یک چیز را خوب بدانید— شما اولین نفری نیستید که گاهی در رفتار شخصی اش اشتباه می کند (و آخرین نفر هم نخواهید بود)". بلند شوید. دوباره شروع کنید... لینک پادکست در تلگرام : https://t.me/bizmagofficial/3643 لینک پادکست در سایت: https://bit.ly/2Mb9xBw آدرس سایت: www.bizmlm.ir

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads