• 5 سال پیش

  • 62

  • 09:05

گذار از کارمندی به کارآفرینی با 5 تغییر در طرز فکر

BizPodcast
3
توضیحات
شما باید در کسب و کارتان خلاق باشید چیزهای تازه ای ارائه دهید و برای خودتان چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشید. انعطاف پذیر، متمرکز و مثبت باشید... لینک پادکست در تلگرام : https://t.me/bizmagofficial/3643 لینک پادکست در سایت: https://bit.ly/2M2CDCz آدرس سایت: www.bizmlm.ir

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads