• 5 سال پیش

  • 55

  • 06:40

3 تمرین برای قویتر شدن بعد از یک شکست

BizPodcast
2
توضیحات
آنچه نمیتوانید کنترل کنید را بپذیرید. گام اول برای بلند شدن بعد از یک زمین خوردن پذیرفتن چیزهایی ست که روی آن کنترل ندارید. پس بجای دست و پا زدن و استرس وارد کردن آن را بپذیرید. وقتی همه چیز را آسان گرفتید می توانید بدون مقصر دانستن کسی یا چیزی به آرامش برسید... لینک پادکست در تلگرام : https://t.me/bizmagofficial/2178 لینک پادکست در سایت: https://bit.ly/2Ma63D7 آدرس سایت :www.bizmlm.ir

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads