• 5 سال پیش

  • 44

  • 08:00

همیشه انگیزه خود را حفظ کنید حتی اگر رو به جلو حرکت نمیکنید

BizPodcast
1
توضیحات
ما انسانها ترجیح می دهیم فعالیت هایی را انجام دهیم که ما را فورا به رضایت خاطر می رسانند. این نتیجه را روانشناسان "اصل لذت خواهی" می نامند. حفظ قدرت و تمایلات ذهنی طی فرایندهای طولانی و دشوار کار سختی است. جشن گرفتن و کمک گرفتن از همه کارهایی که خوب از پسِ آنها برآمده اید و همه موفقیت هایی که در طی مسیر داشتید کلید موفقیت شماست لینک پادکست در تلگرام: https://t.me/bizmagofficial/4347 لینک کامل پادکست در سایت: https://bit.ly/2MuC88V آدرس سایت: www.bizmlm.ir آدرس کانال تلگرام: https://t.me/bizmagofficial

shenoto-ads
shenoto-ads