• 5 سال پیش

  • 45

  • 08:19

چرا تیم بازاریابی شبکه ای شما رشد نمیکند؟

BizPodcast
1
توضیحات
وقتی صحبت از ساختن یک تیم موفق بازاریابی شبکه ای باشد شما باید دو کار انجام دهید... یک، قبول کنید عده ای درست کار نمیکنند .دو، به آنان که اراده و اشتیاق انجام کاری دارند فرصت انجام کار رابدهید... لینک کامل در تلگرام :https://t.me/bizmagofficial/3358 لینک کامل در سایت: https://bit.ly/2IsJhEQ آدرس سایت: www.bizmlm.ir آدرس کانال تلگرام: https://t.me/bizmagofficial

shenoto-ads
shenoto-ads