• 5 سال پیش

  • 29

  • 07:17

پیش به سوی خود توانمند سازی

BizPodcast
0
توضیحات
اگر مرتبا اتفاقات خوشایند خود را در طول روز یادداشت کنید میتوانند در شرایط سخت و دشواری ها مانند یک نقطه شروع برای شجاعت و پشتکار عمل کنند.... لینک پادکست در تلگرام: https://t.me/bizmagofficial/1482 لینک کامل پادکست در سایت: https://bit.ly/2MJ9AIQ آدرس سایت: www.bizmlm.ir آدرس کانال تلگرام: https://t.me/bizmagofficial

shenoto-ads
shenoto-ads