• 5 سال پیش

  • 142

  • 04:56

چگونه بر ناامیدی های خود غلبه کنید؟

BizPodcast
0
توضیحات
خیلی راحت از کنار ناامیدی ها بگذرید و به مسیر هدف بازگردید. و فرصت ناامیدی را از دوهفته به دو روز و در نهایت دو ساعت کاهش دهید اجازه ندهید این ناامیدی شما را تحت تاثیر قرار دهند.... لینک پادکست در تلگرام :https://t.me/bizmagofficial/1981 لینک کامل در سایت: https://bit.ly/2QQxW1T

shenoto-ads
shenoto-ads