• 5 سال پیش

  • 47

  • 11:01

چگونه بعنوان یک راهبر به اعتمادبنفس برسید

BizPodcast
1
توضیحات
بگذارید دیگران شما را بببینند. باید قدم جلوگذاشته، توانایی های راهبری خود را شناسایی، تقویت و باور کنید.ژست بدن و حالت چهره تان در رسیدن به اعتماد به نفس نقش مهمی دارد. شما باید با اعتماد به نفس به نظر برسید و.... لینک پادکست در تلگرام :https://t.me/bizmagofficial/1397 لینک کامل در سایت: https://bit.ly/2PUGCTx

shenoto-ads
shenoto-ads