• 2 ماه پیش

  • 9

  • 07:18

متخصصین زبان یا پُلی گلات ها

جغد مینروا
0
0
0

متخصصین زبان یا پُلی گلات ها

جغد مینروا
  • 07:18

  • 9

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

به چه کسانی متخصصین زبان یا پُلی گلات میگویند…!؟


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads