• 2 ماه پیش

  • 15

  • 03:35

چرا سربازان شوروی گلوله هاشون رو میجوشاندند؟

جغد مینروا
0
0
0

چرا سربازان شوروی گلوله هاشون رو میجوشاندند؟

جغد مینروا
  • 03:35

  • 15

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

چرا سربازان شوروی گلوله هاشون رو میجوشاندند؟با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads