• 2 ماه پیش

  • 21

  • 05:18

ساخت اندام‌های بدن به کمک سلولهای بنیادی

جغد مینروا
0
0
0

ساخت اندام‌های بدن به کمک سلولهای بنیادی

جغد مینروا
  • 05:18

  • 21

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

دانشمندان موفق به ساختن اندام‌های بدن به کمک سلولهای بنیادی شدند…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads