• 2 ماه پیش

  • 16

  • 05:11

رابطه خوردن غذای ناسالم با جذابیت جنسی

جغد مینروا
0
0
0

رابطه خوردن غذای ناسالم با جذابیت جنسی

جغد مینروا
  • 05:11

  • 16

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

دانشمندان به این نتیجه رسیدن که خوردن غذاهای ناسالم باعث کم شدن جذابیت جنسی در افراد میشه…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads