• 2 ماه پیش

  • 10

  • 04:40

بزرگ‌ترین گورِ قربانیان طاعون

جغد مینروا
0
0
0

بزرگ‌ترین گورِ قربانیان طاعون

جغد مینروا
  • 04:40

  • 10

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

دانشمندان موفق به کشف بزرگ‌ترین گور قربانیان طاعون شدند…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads