• 4 ماه پیش

  • 6

  • 02:25

سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه (VC)، صندوق های خصوصی (PE) و صندوق های پروژه (PF)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه (VC)، صندوق های خصوصی (PE) و صندوق های پروژه (PF)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:25

  • 6

  • 4 ماه پیش

توضیحات

سه مدل دیگر از صندوق های سرمایه گذاری (صندوق جسورانه، صندوق خصوصی و صندوق پروژه) در جهان و همچنین در بازار سرمایه کشور ما وجود دارند که برای سرمایه گذارانی که خواهان ریسک های بیشتر هستند مناسب می باشد، این صندوق ها از طرفی مزیت بسیار زیادی برای تامین مالی کسب و کارها داشته و از طرف دیگر پاسخگوی سرمایه گذارانی که به دنبال تحمل ریسک های بالاتر در برابر دریافت پاداش های بیشتر هستند خواهد بود، در این فایل صوتی درباره این سه صندوق توضیحاتی را داده ام که توجه شما را بدان جلب می کنم


سید اسماعیل ابراهیمی (مشاور و مدرس سازمان مدیریت صنعتی، رشد و افزایش ارزش شرکتها، تامین مالی نوین از بازار سرمایه، سرمایه گذاری، مدیریت مالی)

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads