• 1 ماه پیش

  • 9

  • 01:42

دیوان حافظ

sparrow
1
1
0

دیوان حافظ

sparrow
  • 01:42

  • 9

  • 1 ماه پیش

توضیحات

غزل شماره 130، دیوان حافظ، حافظ خوانی


با صدای
صفورا سلمانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز