• 2 ماه پیش

  • 25

  • 01:45

دیوان حافظ

sparrow
1
1
0

دیوان حافظ

sparrow
  • 01:45

  • 25

  • 2 ماه پیش

توضیحات

غزل شماره 123، دیوان حافظ، حافظ خوانی


با صدای
صفورا سلمانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads