• 6 ماه پیش

  • 94

  • 05:45

فصل دوم | قسمت هشتم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
1
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت هشتم کاغذ و قلم


 .شما شنونده هشتم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads