• 6 سال پیش

  • 346

  • 39:11

ارباب حلقه‌ها و فلسفه

فلسفیدن
8
توضیحات
«طبیعت» به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصری که تالکین برای خلق دنیای بی‌نقص ارباب حلقه‌ها از آن بهره برده، در تار و پود کتاب و همچون شبحی ازلی حاضر است. رابطه‌ی میان تکنولوژی مدرن و طبیعت و مداخله‌ی بشر در سازوکارهای ارگانیک سیاره‌ی محل سکونتش، اندرو لایت را به تلاشی جهت یافتن پیوندی میان دوره‌های زمانی مختلف ارباب حلقه‌ها و برخورد مدرن انسان با طبیعت واداشته است. او در این مقاله می‌کوشد چگونگی همزیستی غیرمداخله‌جویانه‌ی نژادها و مردمان مختلف ارباب حلقه‌ها را تشریح و در خلال روند روایت داستان‌های کتاب، مخاطب را با مسئولیتی که در قبال محیط‌زیست پیرامونش دارد مواجه کند.

با صدای
مصطفی اوصانلوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads