• 6 سال پیش

  • 187

  • 38:23

انیمه و فلسفه

فلسفیدن
8
توضیحات
ارتش‌ تولمکیا و پجایت هر دو برای در هم شکستن جنگل به دنبال تصاحب اسلحه‌ی مرگ‌باری‌اند که هزار سال پیش، بشر را به مرزهای نابودی کشانده بود. ناویشکا اما برخلاف بقیه معتقد است که می‌توان بدون جنگ و خون‌ریزی در هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با جنگل سمی زندگی کرد. اما آیا می‌توان خوش‌بینی ناویشکا را جدی گرفت و از نزاع با حشرات جنگل (که هریک قادرند صدها نفر را قتل عام کنند) دست برداشت؟ پاسخ فلاسفه به پرسش‌های بسیاری که می‌توان در باب اخلاقی بودن یا نبودن اعمال ارتش کوشانا و پجایتی‌ها مطرح کرد چیست؟ دنیل هس در ادامه می‌کوشد از نظریات مختلف فلسفه‌ی اخلاق برای تبیین این مسئله بهره بگیرد و آن را کمی روشن‌تر کند.

با صدای
رعنا حشمتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads