• 4 ماه پیش

  • 70

  • 09:16

صدای مکو | شماره 9

صدای مکو
0
0
0

صدای مکو | شماره 9

صدای مکو
  • 09:16

  • 70

  • 4 ماه پیش

توضیحات

:موضوعاتی که در این شماره از پادکست صدای مکو به آن پرداخته ایم

  ده اقدام اولویت دار برای فناوری های تولید انرژی پاک

تغذیه کل سیاره زمین به وسیله معادن متروکه

ظرفیت باور نکردنی باتری های میکرو



shenoto-ads
shenoto-ads